Regio Noord moet 2 september weer aan de bak, op 26 augustus is regio Midden al aan de beurt en regio Zuid gaat deze week als eerste weer de schoolbanken in. Of je nu in Nederland van de hittegolf genoot, of in verre oorden aan de Middellandse zee: de zomervakantie zit er voor bijna iedereen alweer bijna op. Back to school!

Een nieuw schooljaar brengt tal van nieuwigheden met zich mee. Misschien gaat een kind voor het eerst naar de middelbare school (hallo brugpieper!) of zijn jullie verhuisd en staat een hele nieuwe klas jouw kind op te wachten. Misschien verandert er niets aan jouw situatie, maar óók dan brengt het schooljaar 2018/2019 veranderingen met zich mee. Zo ook op digitaliserings- en toetsingsvlak. We sommen de belangrijkste voor je op:

Leraren krijgen een eigen online portaal voor hun portfolio

Binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen leraren vanaf nu hun eigen portfolio opstellen in het nieuwe portaal Lerarenregister: een online plek om de professionalisering en bekwaamheid van een leraar bij te houden. Het oude vrijwillige lerarenregister van de Onderwijscoöperatie (OC) sluit hiermee definitief zijn deuren. Het nieuwe portfolio is op 1 augustus opengesteld en is alleen in te zien door de leraar zelf die met zijn of haar DigiD inlogt.

Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken

De ministerraad heeft ingestemd op het voorstel van minister Slob: het past niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Want: kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. En een toets met opgaven, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan. Leraren krijgen de vrijheid om zelf te bepalen op welke manier ze de voortgang van kleuters wél bij willen houden. Bijvoorbeeld aan de hand van observaties, gesprekjes of spelletjes. Overigens waren de kleutertoetsen al niet verplicht, maar worden ze nu helemaal uit de leerlingvolgsystemen gehaald. De verwachting is dat die verandering per 2021 is doorgevoerd.

Laptops blijven voor 16- en 17-jarigen uit minimagezin bereikbaar

Geen enorme verandering, maar wel erg goed nieuws: de regeling waarbij 16- en 17-bol-studenten uit minimagezinnen gebruik kunnen maken van de tijdelijke voorziening leermiddelen is met twee jaar verlengd! Hiermee kunnen de studenten spullen kopen die nodig zijn om een opleiding te volgen. Dan gaat het om boeken en werkkleding, maar ook om zaken als een laptop. Geweldig, want zo wordt (digitaal) onderwijs voor iedereen bereikbaarder. De regeling zorgt ervoor dat schoolkosten geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen – hoe mooi is dat!

Er komt een pseudoniem voor leerlinggegevens in het primair onderwijs

Ja: de uitwerking van de AVG zie je ook in het digitale onderwijs terug! Werk je op een basisschool met digitaal lesmateriaal? Dan kun je vanaf komend schooljaar, met dank aan de Wet pseudonimiseren, gebruik maken van een pseudoniem voor jouw leerlingen. Door deze nieuwe regel worden minder persoonsgegevens uitgewisseld tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen. Zo wordt dus ook de privacy van leerlingen beter beschermd. Een geweldige nieuwe wet als je het ons vraagt, want goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging houden het gebruik van digitale leermiddelen veilig.

Er is meer

Benieuwd wat er nog meer veranderd komend schooljaar? Op deze webpagina van de Rijksoverheid lees je onder meer dat invalkrachten meerdere contracten achter elkaar kunnen krijgen en dat fuseren voor basis- en middelbare scholen makkelijker wordt.

Extra leestip: deze acht tips (apps! Online shops! De beste planners!) helpen kids, ouders én leraren om goed voorbereid aan de startblokken van het nieuwe schooljaar te staan.

Sofie Vermooten
Sofie Vermooten

Sofie Vermooten deed na haar studie Journalistiek ruim vijf jaar ervaring op in de Nederlandse bladenwereld als redacteur en projectmanager. Voor Tekst 2000 / B1 blogt Sofie over digitalisering én geeft ze praktische tips op het gebied van contentcreatie.

Thuiswerken als een Pro

Met industrieel erfgoed valt goed te werken

Easy as that? Hoe vervoeg je Engelse werkwoorden in het Nederlands?

Over ‘plakkerige’ stelletjes: hoe schrijf je ‘ervan uitgaan’?

Hoe schrijf je functienamen die uit meerdere woorden bestaan?

Hoe schrijf je samenstellingen met ‘online’?

Zo haal je meer uit je video-vergadering

Een ode aan e-learning: de voordelen van studeren vanaf je sofa

3 tips van onze klanten voor verrassende online content [deel II]

3 tips van onze klanten voor verrassende online content [deel I]