Menig taalliefhebber doet moeite om Nederlandse alternatieven te vinden voor Engelse woorden in onze taal. Mijn docent Filologie (taalgeschiedenis) op de universiteit was juist enthousiast over leenwoorden. Hoe saai zou een taal worden als er nooit iets nieuws aan werd toegevoegd!

Daarom op deze plek geen protestrede, maar een heel pragmatische taalvraag:

Hoe vervoeg je Engelse werkwoorden in het Nederlands?

Het antwoord is simpel: net zoals je dat bij Nederlandse werkwoorden doet. Easy as that ūüėČ.

Tegenwoordige tijd                          Verleden tijd               Voltooide tijd

ik                      werk/ fax                    werkte / faxte            heb gewerkt / gefaxt
jij                      werkt / faxt                werkte / faxte            hebt gewerkt / gefaxt
hij/zij/het       werkt / faxt                werkte / faxte            heeft gewerkt / gefaxt
wij/jullie/zij   werken / faxen          werkten / faxten       hebben gewerkt / gefaxt

Tegenwoordige tijd

Net als bij Nederlandse zwakke werkwoorden komt er bij Engelse werkwoorden in de tegenwoordige tijd bij jij/hij/zij een -t achter de stam (fax+t). Nu zou dat soms een raar woordbeeld geven en bovendien niet goed uitgesproken worden, bijvoorbeeld bij de stam van deleten (delet+t), updaten (updat+t) en timen (tim+t). In zo’n geval wordt er een extra -e toegevoegd aan de stam: delet + e + t = hij deletet (en updatet, timet). Deze extra -e geldt voor alle vervoegingen van het werkwoord, bijv. ik delete, ik heb gedeletet.

Verleden en voltooide tijd

In de verleden en voltooide tijd geldt de oeroude regel van ’t kofschip: komt de laatste letter van de stam in het woord t kofschip voor, dan krijgt het werkwoord de uitgang -te(n) in de verleden tijd en -t bij het voltooid deelwoord. De stam van updaten eindigt op een -t, dus is het¬†hij¬†updatete¬†en hij heeft¬†ge√ľpdatet. Komt de laatste letter niet in ’t kofschip voor, dan eindigen de verleden en voltooide tijd op -de(n) en -d. De ‘m’ van timen valt buiten ’t kofschip, waardoor het werkwoord in de verleden en voltooide tijd eindigt op -de(n) en -d: jij timede, jij hebt getimed.

Let op: het gaat bij ’t kofschip om de kl√°nk van de laatste letter. Bij fax klinkt de ‘x’ als /ks/ en die eindklank zit in het ’t kofschip, vandaar gefaxt. Ook de Engelse klanken /tsj/ en /sj/, zoals in match en push, doen mee in de kofschipregel. Het is dus matchte/gematcht en pushte/gepusht.

Plan b

Kom je er niet uit wat de juiste spelling is? Geen nood. Zoek het woord plus vervoeging even op in het Groene Boekje: www.woordenlijst.org. Dat is niet toegestaan bij onderstaande taalvraag – die moet je zonder hulpmiddelen kunnen beantwoorden¬†ūüėČ.

Vraag 

Tijd om te oefenen met het vervoegen van Engelse werkwoorden.
Wat zegt jouw (taal)gevoel over deze vraag? Ga naar De Taalvraag en test jezelf!

 

Florijn Hoekstra
Florijn Hoekstra

Florijn studeerde Engelse Taal- en Letterkunde in Leiden en is sinds 2012 werkzaam als redacteur bij Tekst 2000 / B1 voor verschillende opdrachtgevers.

Thuiswerken als een Pro

Met industrieel erfgoed valt goed te werken

Easy as that? Hoe vervoeg je Engelse werkwoorden in het Nederlands?

Over ‘plakkerige’ stelletjes: hoe schrijf je ‘ervan uitgaan’?

Hoe schrijf je functienamen die uit meerdere woorden bestaan?

Hoe schrijf je samenstellingen met ‘online’?

Zo haal je meer uit je video-vergadering

Een ode aan e-learning: de voordelen van studeren vanaf je sofa

3 tips van onze klanten voor verrassende online content [deel II]

3 tips van onze klanten voor verrassende online content [deel I]