‘Programmeren’ is een van de betere antwoorden op de vraag: Wat zouden kinderen eigenlijk moeten leren op school? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En die toekomst bestaat grotendeels  uit nullen en enen. Hoewel het inmiddels bijna ondenkbaar is dat iemand geen internet heeft, is het aantal mensen dat de software ervoor maakt klein. Er is nog altijd grote behoefte aan mensen die bedreven zijn in programmeren.

Die vraag zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Hoog tijd om dit nijpende tekort tegen te gaan, en waar beter te beginnen dan bij de jeugd? Vandaar dat een initiatief vanuit de Europese Commissie, geleid door niemand minder dan onze eigen Neelie Kroes, twee jaar geleden de Codeweek in het leven heeft geroepen. In 26 Europese lidstaten werden de afgelopen week (10-17 oktober) op meer dan tweehonderd locaties weer duizenden kinderen (en ook volwassenen) enthousiast gemaakt voor het programmeren.

Onderwijs in programmeren geeft de jeugd later – vanzelfsprekend – een voorsprong op de it-arbeidsmarkt. Daarnaast vereist programmeren ook universeel nuttige vaardigheden zoals logisch redeneren, abstract denken, en begrijpen hoe een computer ‘denkt’. De logische taal waarmee software wordt geschreven werkt grotendeels volgens het als-dan-principe; als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan voert de computer bepaalde commando’s uit. Op het eerste gezicht is dat een feilloze methode, maar deze reeksen van softwarecode nemen al snel grote vormen aan, en hoe veelzijdiger een computerprogramma, hoe groter de kans dat er tegenstrijdigheden ontstaan en de computer vastloopt. Een goede programmeur moet zowel een digitale architect zijn die een zo elegant mogelijke code ontwerpt, als een digitale detective die eventuele fouten opspoort.

De voorsprong op de arbeidsmarkt beperkt zich natuurlijk niet tot Nederland, want programmeren wordt niet zonder reden als een ‘universele taal’ gezien. En niemand pikt een taal zo snel op als een jong kind. Het allermooiste is misschien wel dat programmeren letterlijk spelenderwijs valt te leren.

Enthousiast? Misschien nog niet helemaal bij? Lees dan vandaag nog de DigiDuck uit, hang het programmeren ABC op en ga aan de slag. Echt, een kind kan het.

Frank Kool studeerde Psychologie en Filosofie in Rotterdam. Sinds enkele jaren is hij werkzaam als copywriter en blogger, onder andere voor DutchReview. Voor Tekst 2000 / B1 blogt Frank over innovaties in onderwijs en technologie en de manier waarop wij leven zullen veranderen.

Kan jouw buurman deze blog lezen?

8 educatieve podcast-tips voor de zomervakantie

Hoe corona het onderwijs vernieuwt

9 tips om als team een deadline te halen

Is praten met slimme speakers wel zo slim?

5 valkuilen van een contenttraject – en hoe je voorkomt dat je erin valt

Klimaatles op school: een goed idee voor 2020?

De opkomst van adaptieve oefensoftware – en 4 andere trends uit de contentbranche

Glashelder en eenvoudig schrijven – hoe doe je dat?

,,Lukt de contentklus niet? Dan bel je Tekst 2000”